COM ANIRIES DE CALDES A MONTSERRAT?

Aquest segon trimestre els alumnes de 2n hem portat a terme un nou itinerari d’aprenentatge anomenat:  COM ANIRIES DE CALDES A MONTSERRAT?

Per arribar a resoldre aquesta pregunta hem realitzat un seguit d’activitats que tot seguit us explicarem:

1- Primer de tot vam formar els equips de treball.  Després calia buscar un nom per el nostre grup i constituir-lo decidint quin càrrec (material, secretari/a, portaveu i coordinador/a) tindríem cadascú de nosaltres i quins objectius decidíem que hauríem de complir.
Caldes Montserrat grups


2- Primer de tot caldria aprendre coses sobre els mitjans de transports.  Per això a partir d’un seguit d’imatges de transports els havien de classificar com els alumnes creguessin convenient. Un cop acabat cada grup va fer l'exposició del seu treball i van explicar la manera que els havien classificat.

Caldes Montserrat mural


3- Un cop acabada aquesta activitat, per equips de treball van realitzar un diari de sessions.  Consisteix en parlar entre l'equip sobre com ha anat aquesta activitat i si han complert els seus objectius.4 - La següent sessió, calia, per equips de treball fer un guió de la sortida que duríem a terme a Montserrat.  S'havien de posar d'acord amb els mitjans de transport que utilitzaríem i dir perquè. A continuació, cada grup va exposar com ho faria i vam decidir entre tots la millor manera de fer-la.  
El dia 23 de febrer vam fer la sortida. Aquest dia vam aprendre moltes coses dels mitjans de transport .


Sortida Montserrat 2n

5- Un dels nostres productes finals va ser elaborar un joc de taula per equips de treball amb preguntes relacionades amb tot allò que havíem après. Realment van fer jocs fantàstics!
JOCS 2N

Comentaris