Organigrama i firma d'estatuts.

L'alumnat de 3r seguint amb l'itinerari de "Com podem crear una empresa?" hem dissenyat l'organigrama en el qual cada alumne/a exerceix un càrrec dins la cooperativa. Els diferents departaments/càrrecs són: president, vicepresident, secretari, tresorer, comunicació, compres, vendes i producció. Cadascú de nosaltres va exposar les seves habilitats i capacitats per tal d'exercir el càrrec que més s'adequava al seu perfil. Un cop consensuat vam elaborar l'organigrama.
 
També hem escollit el nom i el logotip que representa cada empresa. Al ser una cooperativa, tots hem pogut participar equitativament en la selecció. Per últim, els secretaris van llegir els estatuts on es reflectien els drets i deures dels treballadors de la cooperativa i tots vam firmar conforme estàvem d'acord.

Comentaris