6è - Per què estic canviant?

L'últim itinerari d'aprenentatge d'aquest curs es titula Per què estic canviant? i tracta el tema de la reproducció humana i de les etapes de la vida.
Podríem considerar l'adolescència primerenca com el període que s'estén dels 10 als 14 anys. És quan, en general, es manifesten els primers canvis físics, seguits pel desenvolupament dels òrgans sexuals i les característiques sexuals secundàries. Aquests canvis poden ser motiu d'ansietat i d'entusiasme per part dels individus que els experimenten. Tant les noies com els nois cobren major consciència del seu gènere i poden ajustar la seva conducta a les normes que observen sense una reflexió crítica. 


Per això considerem oportú treballar el tema portant a terme aquest itinerari d'aprenentatge amb l'alumnat de 6è. Al principi de l'itinerari, se'ls plantegen un seguit de qüestions sobre com va ser el seu embaràs. Es fa un qüestionari amb l'ajut de les famílies per tal de prendre consciència d'on venim. A partir d'aquí, es fan maquetes, esquemes, visualitzacions de vídeos i recerca d'informació per anar treballant aquest procés de reproducció. També coneixem les diferents etapes de la vida, així com els canvis que en elles van succeint. Finalment, també treballem la diversitat sexual, els mètodes anticonceptius i el micromasclisme, entre d'altres.

Us deixem un seguit d'imatges d'aquest itinerari a continuació: Comentaris